• Projekty 2020/2023

     •  

       

       

                 W roku szkolnym 2020/21 klasa 4a i 4b biorą udział w ogólnopolskim projekcie Lekcje z klasa. Jak odczytywać emocje?, w ramach programu Uniwersytet Dzieci w Klasie, który został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji.

       

      Projekt polega na realizacji 8 lekcji, z wykorzystaniem zaproponowanych konspektów zajęć, kształtujących kompetencje społeczne.

      Podczas cyklu inspirujących lekcji uczeń:

      • zobaczy 8 miniwykładów, prowadzonych przez naukowców i ekspertów,

                  które rozbudzą jego ciekawość,

      • rozwinie swoje kompetencje − planowanie, krytyczne myślenie, wyciąganie

                  wniosków i współpracę,

      • będzie uczyć się poprzez zabawę − eksperymentować, konstruować i badać,
      • dowie się, jak pracować metodą projektu i wykorzystywać w praktyce

                  zdobytą wiedzę.                                                                                                                                     U uczniów zostaną rozwinięte umiejętności radzenia sobie z emocjami, nawiązywania relacji i kreatywnego myślenia.

      Jesteśmy przekonane, ze zajęcia prowadzone Metodą Pytań i Doświadczeń, rozbudzą naturalną ciekawość uczniów.

       

      Barbara Małgowska

      Emilia Borowiak