• Aktualności

     • Wieczorne czytanie "Dywizjonu 303"
      • Wieczorne czytanie "Dywizjonu 303"

      • 27 maja o 20.00 spotkaliśmy się, by upamiętnić Dzien Patrona naszej szkoły – Arkadego Fiedlera. Spotkanie było nietypowe, ponieważ odbyło się on-line. Technologia pozwoliła nam zbliżyć się mimo panującej epidemii i wspólnie przeczytać fragmenty jednej z najpopularniejszych ksiażek naszego patrona – "Dywizjonu 303".

       Wyjątkowość tego wydarzenia polegała na tym, że miało ono także charakter charytatywny. Informowaliśmy zebranych o pomocy dla Laury – trzyletniej dziewczynki chorej na zespół wad genetycznych – AGS.

       Mamy nadzieję, że dzięki zaangażowaniu tylu osób, wiedza o potrzebie pomocy dla Laury dotrze do wielu środowisk i uda się zebrać 250 000 zł potrzebnych na zorganiozowanie leczenia w USA.

        

     • „Wyślij pączka do Afryki 2020”.
      • „Wyślij pączka do Afryki 2020”.

      •                 Jak pamiętacie w lutym br., nasza Szkołą brała udział w akcji „Wyślij pączka do Afryki 2020”.

       Otrzymaliśmy podziękowanie od Fundacji Kapucyni i Misje za przeprowadzenie akcji oraz za udzielone wsparcie.

       Pozyskane środki przekazane zostały na realizację projektów przez polskich misjonarzy w Republice Środkowoafrykańskiej i w Czadzie między innymi na: dożywianie głodnych dzieci, ich edukację oraz wsparcie tamtejszych wspólnot.

       Ogromnie cieszy nas tak duże zaangażowanie naszej wspólnoty szkolnej w przeprowadzane akcje charytatywne. Bardzo dziękujemy!

     • Wieczorne Uczniów i Nauczycieli Czytanie ,,Dywizjonu 303"
      • Wieczorne Uczniów i Nauczycieli Czytanie ,,Dywizjonu 303"

      • Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele,

       w ramach obchodów Dnia Patrona naszej szkoły dzisiaj, tj. 27 maja o godz. 20:00, odbędzie się akcja pod nazwą Wieczorne Uczniów i Nauczycieli Czytanie "Dywizjonu 303".

       Proszę, aby każdy, kto przybędzie na spotkanie, miał swój egzemplarz książki (w wersji pdf lektura została wysłana na konta uczniowskie w Librusie) i włączoną kamerę. 

       Aby stworzyć odpowiedni klimat, można zasłonić okna i zapalić jedną lampkę.

       Serdecznie Wszystkich zapraszamy.

       Link do spotkania na Meet zostanie umieszczony w ogłoszeniach w Librusie ok. godz. 19:30.

        

       Spotkanie to będzie miało również charakter charytatywny.

        

       Chcemy pomóc małej, cudownej dziewczynce, Laurze Włodarczyk, która cierpi na rzadką chorobę genetyczną.

        

       Szansą na lepsze funkcjonowanie Laury jest leczenie w Filadelfii, na które potrzebuje 250 tys.

        

       Poniżej umieszczamy linki, pod którymi znajdziecie wszelkie potrzebne informacje na temat choroby Laury i sposobu, w jaki można jej pomóc.

        

       Liczymy na Państwa wsparcie i pomoc oraz obecność na wspólnym czytaniu.

        

        

        

     • Podsumowanie tygodnia Bibliotek
      • Podsumowanie tygodnia Bibliotek

      • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Laurka dla bibliotek.

        

           Zakończył się Tydzień Bibliotek w naszej szkole i pora go podsumować.  Codziennie uczniowie otrzymywali zestaw zagadek , quizów, pytań , rozwiązywali je a następnie przesyłali  odpowiedzi za, które otrzymywali punkty.  W naszej zabawie uczestniczyło codziennie ponad 30 osób  z klas od 0 do 7. Wszyscy doskonale radzili sobie z odgadywaniem prawidłowych tytułów książek, imion bohaterów czy odszyfrowywaniem zdjęć różnych  bibliotek. Ponieważ różnice punktowe między uczniami były niewielkie a 15 z nich zdobyło maksymalną liczbę punktów  to pochwały  i punkty uznaniowe przyznaję wszystkim uczestnikom , nagrody rozlosujemy po powrocie do szkoły.                                    Oto lista naszych grających czytelników: Kl.0:Jakub Ch- nasz najmłodszy uczestnik!

       Kl.1a: Kinga M., Ola T., Oliwia Z.,  Kl. 1b:Marisa B., Alicja W, Maria W., Anatolia K., Julia Ś.

       KL. 2a: Szymon A., Ola H., Kl. 2b:,Hania M., Amelia Ś.,

       Kl. 3a:Emilia M., Antonina K.,  Kl. 3b:Ula Ch., Alicja Cz., Amelia G., Marcin B., Franek S., Kostek Sz.

       Kl.4:Ignacy P., KL. 5a:Jaśmina K.,Witek W.  , Kl. 5b: Oliwier O

       KL.6a: Wiktor M., Zofia K. Kl. 6b: Emilia P.,Ola B., Agata D., Kl. 7: Karol M.

                                                   Wszystkim serdecznie gratuluję!

          Nadeszły także laurki dla biblioteki oto zwycięzcy tego konkursu:

       W oddziale przedszkolnym I miejsce zajęła Weronika B. , II miejsce zajął Jakub Ch.

       W klasach 1-3: I miejsce: Ula Ch. i Alicja Cz., II miejsce: Kostek Sz., III miejsce: Kinga Maruszewska

       Zwycięzcom gratulujemy a nagrody i dyplomy wręczymy po powrocie do szkoły.

                                                                                                                            Renata Łuczka

     • Komunikat Wójta Gminy Komorniki z dnia 15 maja 2020
      • Komunikat Wójta Gminy Komorniki z dnia 15 maja 2020

      • Szanowni Państwo,

       w związku z ogłoszeniem przez Rząd kolejnego etapu odmrażania gospodarki, zezwolono na otwarcie przedszkoli i żłobków od 6 maja br.

       W dniu 13 maja br. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało stopniowy powrót uczniów do szkół. Od 25 maja przywrócone zostaną zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych.

       Wspólnie z Dyrektorami gminnych szkół i przedszkoli podjąłem decyzję o otwarciu od 25 maja przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach. Również od poniedziałku, 25 maja zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I – III w szkołach.

       Szczegółowe informacje o zasadach zapisania dzieci na zajęcia dostępne są w poszczególnych placówkach. Prosimy rodziców i opiekunów o stosowanie się do wytycznych, o których poinformuje Państwa Dyrektor.

       Od 25 maja br. uczniowie klas VIII, a od 1 czerwca wszyscy uczniowie klas IV-VIII, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów. Wymiar konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków jakimi dysponują szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów.

       Trwają pracę aby, wszystkie placówki były przygotowane do spełnienia nowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego dzieciom i pracownikom.

       Z poważaniem Jan Broda Wójt Gminy Komorniki

     • Co czytają nasi uczniowie  - realizacja projektu  „Bookchallenge”
      • Co czytają nasi uczniowie  - realizacja projektu  „Bookchallenge”

      •              Trwa  Tydzień Bibliotek więc jest to odpowiedni moment, by  pokazać jak książkowe wyzwania w dobie nauczania zdalnego realizują nasi uczniowie. Okazuje się,  że cały czytają książki, koronawirus nie stanął im na przeszkodzie. Czytają , recenzują,  testują przepisy kulinarne - zresztą zobaczcie sami, oto kilka zdjęć.

     • Zarządzenie Dyrektora w sprawie: czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym
      • Zarządzenie Dyrektora w sprawie: czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym

      • Zarządzenie nr 21/2019/2020

       Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Chomęcicach z dnia 05 maja 2020r.

       w sprawie: czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Chomęcicach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

       Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zarządzam, co następuje:

       §1.

       1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Chomęcicach w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

       2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Chomęcicach są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

       §2.

       Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Chomęcicach.

       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

       Do wiadomości:- Wydział Oświaty Urzędu Gminy Komorniki - Kuratorium Oświaty w Poznaniu

     • Dzień Ziemi
      • Dzień Ziemi

      • Mimo zamknięcia w domu, w naszej szkole obchodziliśmy w tym roku Dzień Ziemi. W ramch jego 
       obchodów – uczniowie mogli wybrać jedno z dwóch zadań: młodsi mogli wykazać się kreatywnością w
       myśl hasła: "No WASTE – Ze starego zrób coś pożytecznego" i tu pojawiły się "rarytasy", np. domek dla
       kota, ramka do obrazka, świeczniki, podkładka pod laptop czy szkatułka na drobiazgi księżniczki i
       zabawki.

       Prace wykonali:

       Anatolia z klasy 1
       Marisa z klasy 1B
       Klaudia z klasy IV
       Oliwia z klasy VB
       Oliwier z klasy VB
       Brajan z klast VA
       Rozalia z klasy VA
       Stanisław z klasy VIA
       Karol z klasy VII

       Gratuluję pomysłowości najmłodszym uczestniczkom, ale też dziękuję za zaangażowanie starszym
       uczniom.

       Starsi potraktowali temat dosłownie. Wzięli aparaty w dłoń i „z nosem przy Ziemi” wykonali zdjęcia
       naszej rodzimej ziemi. Zauważyli to, na co zwykle nie zwracamy w ogóle uwagi, oczywiście zgodnie z
       obowiązującymi teraz zasadami.

       Reporterami byli:

       Klaudia z klasy IV
       Oliwia z klasy VB
       Emilka z klasy VIB
       Amanda z klasy VIB
       Zosia K. z klasy VIA
       Karol z klasy VII
       Agata i Jacek z klasy VII

       Ineresujące zdjęcia wykonali Emilka, Zosia i Karol.

       Gratulacje!

        

       E. Borowiak

       A poniżej zdjęcia uczniów "z nosem przy Ziemi"... 

      • Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

      • Zapraszamy do obejrzenia wspaniałych zdjęć,

       które przesłaliście do nas.

       Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu

       za zaangażowanie. 

        

       W piątek opublikujemy listę zwycięzców,

       ale właściwie wszyscy uczestnicy konkursu wygrali.

        

       Fotografie pokazują piękne świadectwo Waszego patriotyzmu – czujecie się dumni z tego,

       że jesteście Polakami!

       My jesteśmy dumni z tego,

       że chociaż w części jesteśmy odpowiedzialni za to,

       kim się stajecie na naszych oczach.

        

       Piekny Dzień Flagi Rzeczypospolitej!

        

        

       Wyniki konkursu:

       I miejsce dla Aleksandry z klasy Va

       II miejsce Zuzanny z klasy Vb

       III miejsce dla Ignacego z klasy IV i Emilii z klasy VIb

        

       wyróżnienie za patriotyczną postawę przy fladze dla Brajana z klasy Va

        

        

       Wśród klas młodszych:

       I miejsce dla Marii z klasy Ib

       II miejsce dla Zofii z klasy IIb

       III miejsce dla Aloicji z klasy Ib

        

       Agnieszka Bartkowiak, Mirosława Jóźwiak, Angelina Snuszka