• SZTANDAR SZKOŁY 

    Daty 18 stycznia 2024 roku oraz 19 stycznia 2024 roku na stałe zapisały się w historii Szkoły Podstawowej imienia Arkadego Fiedlera w Chomęcicach. W tych dniach przeżywano wyjątkową uroczystość wybrania przedstawicieli pocztu sztandarowego oraz poświęcenia sztandaru. Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Uczniowie wybrani do pocztu otrzymali Insygnia pocztu sztandarowego: biało-czerwone szarfy oraz białe rękawiczki.

    Do szkolnego pocztu sztandarowego wybrani zostali uczniowie: 

    Wadelski Bruno, 

    Haeusler Aleksandra, 

    Stodolna Zuzanna 

    oraz 

    Bogucki Szymon, 

    Golińska Lena i 

    Trafny Michalina.

    W dniu 19 stycznia 2024 roku odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru w Kościele pw. św. Marcina i św. Piotra w Okowach w Konarzewie. Mszę święta poprowadził ks. Adam Sczaniecki. W homilii wygłoszonej do zebranych Ksiądz Proboszcz zwrócił szczególną uwagę na wartość i symbolikę sztandaru – strażnika patriotyzmu lokalnego i narodowego. Życzył uczniom oraz nauczycielom, by pod nowym Sztandarem Szkoły rozkwitał ich twórczy potencjał, i by kształcenie młodzieży odbywało się w duchu prawdy i polskości.

    Opiekunowie sztandaru: Justyna Duda, Kamilla Maj.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Chomęcicach
   • 61 810 76 41 518 680 012
   • Szkoła Podstawowa im Arkadego Fiedlera w Chomęcicach, Poznańska 112, 62-052 Komorniki Poland
   • Dyrektor Szkoły Anna Golczak
   • Wicedyrektor Anna Raczkowska - Kasperska
   • Administrator WWW Anna Aleksandrowicz - Rajewicz
   • Administrator Librus Paulina Wojtkowiak
  • Logowanie