• Nasza szkoła od marca 2020r. korzysta z platformy

    G Suite dla Szkół i Uczelni.

    G Suite (dawniej Google Apps dla Szkół) to zintegrowana platforma firmy Google, która umożliwia prowadzenie zajęć zdalnych. Usługi, z których korzysta szkoła to np. poczta, dokumenty w chmurze, arkusze, formularze, prezentacje, kalendarze, witryny, nielimitowany dysk, oraz aplikacja Classroom). Classroom łączy wszystkie wymienione powyżej narzędzia i pozwala całkowicie odmienić sposób współpracy między uczniami, a nauczycielami. Dzięki połączeniu Classroom i aplikacji Meet mamy możliwość przeniesienia działań szkoły do "Szkoły online". 

    Platforma GSuite zmienia nie tylko sposób komunikacji z uczniami, ale również nasz sposób myślenia – działamy w cyfrowym świecie jako sieć społecznościowa, komentujemy, wymieniamy się plikami, linkami oraz współtworzymy materiały z uczniami.  Dodatkowo dla wszystkich tych, którzy z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w lekcji publikujemy instrukcje i zadania, które uczniowie mogą wykonać w dowolnym czasie. 

    Usługi podstawowe G Suite dla Szkół i Uczelni uruchomione w szkole to:

    • Gmail to internetowa usługa poczty e-mail, która umożliwia organizacjom stosowanie rozwiązań Google do obsługi systemów pocztowych. Usługa ta pozwala na uzyskiwanie dostępu do skrzynki odbiorczej użytkownika w obsługiwanej przeglądarce internetowej, czytanie poczty, tworzenie wiadomości, odpowiadanie na nie i przekazywanie ich dalej, a także przeszukiwanie wiadomości oraz zarządzanie nimi za pomocą etykiet. Zapewnia filtrowanie pod kątem spamu i wirusów oraz umożliwia administratorom tworzenie reguł obsługi wiadomości zawierających określone treści i załączone pliki lub kierowanie wiadomości do innych serwerów poczty. Reguły można konfigurować według grup lub klientów (dla wszystkich domen).
    • Kalendarz Google to internetowa usługa do zarządzania osobistymi/organizacyjnymi i zespołowymi kalendarzami. Oferuje ona użytkownikom interfejs umożliwiający przeglądanie kalendarzy, planowanie spotkań z innymi użytkownikami, sprawdzanie informacji o dostępności innych użytkowników oraz planowanie użycia pomieszczeń i zasobów.
    • Kontakty Google to usługa internetowa, która pozwala Użytkownikom na importowanie, przechowywanie i wyświetlanie informacji kontaktowych, a także tworzenie osobistych grup kontaktów, dzięki którym można wysyłać e-maile do wielu osób naraz.
    • Dokumenty Google – czyli m.in.: arkusze, dokumenty, prezentacje i formularze to usługi internetowe, które umożliwiają użytkownikom tworzenie, edytowanie, udostępnianie, wspólne opracowywanie, rysowanie i eksportowanie dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji i formularzy oraz dodawanie do nich treści.
    • Dysk Google udostępnia internetowe narzędzia, które umożliwiają użytkownikom końcowym przechowywanie, przesyłanie i udostępnianie plików oraz wyświetlanie filmów.
    • Google Hangouts and Meet to usługi internetowe, które umożliwiają użytkownikom komunikację w czasie rzeczywistym. Umożliwiają indywidualne oraz grupowe rozmowy głosowe i wideo, a także rozmowy tekstowe na czacie. Dzięki Hangouts Meet można organizować spotkania wideo z większą liczbą uczestników (np szkolenia).
    • Google Keep to usługa internetowa umożliwiająca Użytkownikom tworzenie, edytowanie, udostępnianie i wspólne opracowywanie notatek, list i rysunków.
    • Witryny Google umożliwiają Użytkownikom tworzenie stron internetowych w domenie G Suite Basic i publikowanie ich wewnątrz firmy lub poza nią. Użytkownicy mogą tworzyć witryny za pomocą narzędzia internetowego, a następnie udostępniać je grupie innych użytkowników, całej firmie albo wszystkim użytkownikom internetu. Właściciel witryny decyduje, kto może ją edytować, a kto wyświetlać.
    • Usługi Google są również poszerzane o wiele innych usług i aplikacji, które można wykorzystywać w miarę potrzeb.

    Funkcje administracyjne umożliwiają administratorom GSuite tworzenie kont użytkowników i urządzeń w domenie oraz zarządzanie nimi, a także zarządzanie ustawieniami usług Google.

    Funkcje wyszukiwania i analizy umożliwiają zaawansowane wyszukiwanie i pobieranie danych we wszystkich usługach, a także automatycznie kategoryzują treści, by użytkownicy mogli z nich korzystać w aktywnych usługach. 

    Usługi podstawowe w tej wersji G Suite obejmują też usługę Classroom i Synchronizację Chrome.

    • Classroom to usługa internetowa, dzięki której użytkownicy mogą tworzyć grupy powiązane z konkretnymi zajęciami i w nich uczestniczyć. Za pomocą Classroom uczniowie mogą wyświetlać i przesyłać zadania oraz otrzymywać oceny od nauczycieli.
    • Synchronizacja Chrome to funkcja umożliwiająca użytkownikom synchronizowanie zakładek, historii, haseł i innych ustawień na wszystkich urządzeniach, na których są zalogowani w Chrome.

    Google Suite for Education – tak jak każdy internetowy pakiet narzędzi dla instytucji edukacyjnych – wymaga od szkół uzyskania zgody rodziców na korzystanie z usług dodatkowych, które mają być dostępne dla niepełnoletnich uczniów.

    Zasoby dla szkół i rodziców:

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Chomęcicach
   • 61 810 76 41 518 680 012
   • Szkoła Podstawowa im Arkadego Fiedlera w Chomęcicach, Poznańska 112, 62-052 Komorniki Poland
   • Dyrektor Szkoły Anna Golczak
   • Wicedyrektor Anna Raczkowska - Kasperska
   • Administrator WWW Anna Aleksandrowicz - Rajewicz
   • Administrator Librus Paulina Wojtkowiak
  • Logowanie