• Hymn Szkoły

    • Hymn Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Chomęcicach

      

     Marzeniom dziś otwórzmy drzwi. 

      Mądrości zgłębiać tajniki dziś,


     Do nowych miejsc zmierzać czas, 

      Odkrywać świat, co wabi nas. 

      

      ref.: Arkady wzorem niech będzie nam. 

      Zdobądźmy świat, co wabi nas. 

      Z moich Chomęcic w bezkresną dal 

      Ruszę, lecz wrócę, przyrzekam wam. 

      

      Ze szkolnych progów w siną dal 

      Wędruj kolego, bo nadszedł czas. 

      Fiedler, nasz Patron, nauczył nas, 

      Że gdy świat woła, wyruszyć czas. 

      

      ref.: Arkady wzorem niech będzie nam. 

      Zdobądźmy świat, co wabi nas. 

      Z moich Chomęcic w bezkresną dal 

      Ruszę, lecz wrócę, przyrzekam wam.