• HYMN SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARKADEGO FIEDLERA 

    W CHOMĘCICACH

     

    Marzeniom dziś otwórzmy drzwi.

    Mądrości zgłębiać tajniki dziś, 

    Do nowych miejsc zmierzać czas,

    Odkrywać świat, co wabi nas.

     

    Arkady wzorem niech będzie nam.

    Zdobądźmy świat, co wabi nas. 

    Z moich Chomęcic w bezkresną dal 

    Ruszę, lecz wrócę, przyrzekam wam. 

     

    Ze szkolnych progów w siną dal 

    Wędruj kolego, bo nadszedł czas. 

    Fiedler, nasz Patron, nauczył nas, 

    Że gdy świat woła, wyruszyć czas.

     

    Arkady wzorem niech będzie nam.

    Zdobądźmy świat, co wabi nas. 

    Z moich Chomęcic w bezkresną dal 

    Ruszę, lecz wrócę, przyrzekam wam. 

     

    Słowa: M. Jóźwiak

     

    Muzyka: M. Sałata

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Chomęcicach
   • sekretariat@spchomecice.pl
   • 61 810 76 41
   • Szkoła Podstawowa im Arkadego Fiedlera w Chomęcicach, Poznańska 112, 62-052 Komorniki