• Samorząd Uczniowski


    • Samorząd Uczniowski 2020/ 2021
      

     Skład: 
     1. Przewodniczący: Jakub Łojek, klasa 8
     2. Wiceprzewodnicząca: Maria Kaczmarek, klasa 7a
     3. Skarbnik: Wiktor Szabłoński, klasa 7b

      


     Działania:
     1. Wrzesień – wybór władz do Samorządu Uczniowskiego (stacjonarnie)
     2. Grudzień – organizacja mikołajek (zdalnie)