• Rekrutacja

     • Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

       

      Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Komorniki nr 464/2022 z dnia 17.01.2022r.

       rekrutacja do oddziałów przedszkolnych trwać będzie w dniach 28.02 - 11.03.2022r. 

      Proces rekrutacyjny odbywa się drogą elektroniczną, przez platformę

       www.nabor.pcss.pl/komorniki

       

       

       

      Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym

      do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Komorniki

      na rok szkolny 2022/2023

       

      Lp.

      Rodzaj czynności

      Termin w postępowaniu rekrutacyjnym   

      Termin w postępowaniu uzupełniającym  

      1

      Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

       

      28 - 11.03.2022 r.

      04 - 09.05.2022 r.

      2

      Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

      .

      14 - 18.03.2022 r.

      10 - 12.05.2022 r.

      3

      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

       

      21.03.2022 r.

      godz. 12.00

      13.05.2022 r.

      godz. 12.00

      4

      Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

       

      21 - 25.03.2022 r.

      13 - 17.05.2022 r.

      5

      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

      28.03.2022 r.

      godz. 12.00

      18.05.2021 r.

      godz. 12.00