• WYKAZ WAŻNYCH NUMERÓW TELEFONÓW I ADRESÓW
     • WYKAZ WAŻNYCH NUMERÓW TELEFONÓW I ADRESÓW

      • Telefon Zaufania – 19 288 (linia dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 20:00 – 08:00; w soboty, niedziele i święta – całodobowo); 

      • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – tel. 800 120 002 (linia dostępna 24 godziny na dobę i przez siedem dni w tygodniu) oraz e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info; 

      • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia – tel. (22) 668 70 00 oraz 116 123 (linia dostępna 24 godziny na dobę i przez siedem dni w tygodniu); 

      • Fundacja Feminoteka – Telefon przeciwprzemocowy dla kobiet doświadczających przemocy (w tym kobiet transseksualnych) – tel. 888 88 33 88(telefon czynny od poniedziałku do piątku w godz. 11 – 19); 

      • Centrum Praw Kobiet – tel. 800 107 777(telefon interwencyjny czynny całą dobę; po połączeniu należy wybrać 1 i potem 3); 

      • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży – tel. 116 111 (linia dostępna 24 godziny na dobę i przez siedem dni w tygodniu) oraz Telefon dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej Dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności takie jak: agresja i przemoc w szkole – tel. 800 100 100 (linia czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 12 – 15); 

      • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – tel. 800 12 12 12 (linia dostępna 24 godziny na dobę i przez siedem dni w tygodniu);

      • Anonimowa Policyjna Linia Specjalna „Zatrzymaj Przemoc” – tel. 800 120 148 – (bezpłatna linia dostępna 24 godziny na dobę i przez siedem dni w tygodniu); 

      • Linia wsparcia psychologicznego Polskiego Czerwonego Krzyża – tel. (22) 230 22 07 (linia dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 16 – 20); 

      • Bezpłatna aplikacja mobilna „Twój parasol” – https://twojparasol.com/.

    • LEKCJA HISTORII
     • LEKCJA HISTORII

     • Niezwykła lekcja historii na długo zostanie w pamięci uczniów. A wszystko dzięki Teatrowi Historycznemu, który dzisiaj gościł w Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Chomęcicach na zaproszenie pana Tomasza Radzikowskiego, nauczyciela historii. Idea żywej lekcji historii to połączenie wyjątkowo atrakcyjnej dla odbiorców formy przekazu z konkretną wiedzą. Tym razem była to podróż w czasy starożytnej Grecji i Rzymu. Prelegent "Krzychu" niezwykle ciekawie, barwnie i z dużą dozą humoru opowiedział uczniom o zwyczajach panujących w starożytnej Grecji i Rzymie. Zaprezentował  stroje z epoki, w które zostali odziani chętni uczniowie. Zaciekawienie wywoływał zbiór okryć głowy, rodzajów broni i tarcz. Dzięki rekwizytom, będącymi dokładnymi replikami sprzętów używanych w starożytnościj uczniowie mogli na własnej skórze poczuć ciężar uzbrojenia hoplity lub legionisty, albo przymierzyć odzież noszoną na co dzień przez starożytnych Greków i Rzymian. Sporą część pokazu zajęła opowieść o greckiej falandze, armii Imperium Rzymskiego i gladiatorach. Uczniom, oprócz pouczających i śmiesznych powiastek, spodobały się liczne prezentacje strojów starożytnych wojowników. Dobrze jest, choć na chwilę, przenieść się w inny świat, znany z filmów i gier komputerowych. 

     • DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2024

     • https://www.saferinternet.pl/materialy-edukacyjne/materialy-multimedialne.html

      W roku 2024 obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem „Bezpieczny Internet dla wszystkich”. 
      Hasło to ma na celu zwrócenie uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom sieci, bez względu na ich wiek, pochodzenie czy miejsce zamieszkania.
      Należy dążyć do tego, aby każdy mógł korzystać z Internetu bez obaw o swoje bezpieczeństwo i prywatność.
      Aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w Internecie, należy podjąć szereg działań. Przede wszystkim, rodzice powinni zadbać o to, aby ich dzieci miały dostęp do Internetu tylko podich nadzorem. Należy również ustalić jasne i konkretne zasady dotyczące korzystania z Internetu i przestrzegania ich przez dzieci. Ponadto, rodzice powinni regularnie monitorować aktywność swoich dzieci w sieci i edukować je na temat bezpieczeństwa online. Warto również skorzystać z narzędzi do filtrowania treści, które pozwolą na ograniczenie dostępu do niewłaściwych stron internetowych. Wreszcie, rodzice powinni uczulać swoje dzieci na potencjalne zagrożenia w Internecie i uczyć je jak się przed nimi bronić.


      Jak edukować dzieci o bezpieczeństwie w Internecie w 2024?
      Oto kilka sugestii dotyczących tego, jak można skutecznie edukować dzieci w zakresie bezpieczeństwa online:
      1. Rozmowy i otwarta komunikacja:
      - Zachęcajmy do otwartej rozmowy o korzystaniu z Internetu.
      - Słuchajmy ich opinii, obaw i doświadczeń online.
      - Ustalajmy zasady korzystania z Internetu i konsekwencje ich naruszenia.

       
      2. Pokazujmy przykłady:
      - Udzielajmy pozytywnych przykładów korzystania z Internetu.
      - Omawiajmy przypadki rzeczywiste, w których dzieciom udało się uniknąć zagrożeń online.


      3. Uczmy o prywatności online:
      - Wyjaśniajmy znaczenie prywatności i informuj, które informacje są prywatne.
      - Zaznaczmy, że nie należy udostępniać danych osobowych na platformachspołecznościowych bez zgody rodziców.
       
      4. Filtry rodzicielskie i kontrola czasu ekranu:

      - Skorzystajmy z narzędzi, takich jak filtry rodzicielskie, aby kontrolować dostęp do nieodpowiednich treści.
      - Ustalajmy limit czasu, jaki dziecko może spędzać przed ekranem.


      5. Nauczmy samokontroli:
      - Wyjaśniajmy, dlaczego ważne jest ograniczanie czasu spędzanego online.
      - Nauczmy je rozpoznawać sygnały ciała i emocje związane z długim czasem spędzonym w Internecie.
       
      6. Zapoznajmy z ryzykami online:
      - Omówmy zagrożenia, takie jak cyberprzemoc, hejting i niebezpieczne treści online.
      - Wytłumaczmy, jak reagować w sytuacjach niebezpiecznych, np. jak blokować i zgłaszać nieodpowiednie treści.
       
      7. Bądźmy świadom nowych technologii:
      - Bądźmy na bieżąco z nowymi aplikacjami i technologiami, aby zrozumieć, jakie potencjalne zagrożenia mogą się pojawić.
      - Udzielajmy informacji na temat nowych trendów w świecie online.
       
      8. Edukacja cyfrowa w szkole:
      - Wspierajmy inicjatywy edukacji cyfrowej w szkole, aby dzieci miały dostęp do kompleksowego programu nauczania online.
      - Współpracujmy z nauczycielami, aby promować bezpieczne praktyki w Internecie.
       
      9. Monitorowanie aktywności online:
      - Regularnie sprawdzajmy, co dziecko robi online, zachęcając je do dzielenia się swoimi doświadczeniami i pytaniami.
       
      10. Bezpieczne hasła i cyberhigiena:
      - Uczmy tworzenia silnych haseł i stosowania zasad cyberhigieny, takich jak nieklikanie w podejrzane linki czy nieotwieranie nieznanych załączników.
       

      Pamiętajmy, że edukacja w zakresie bezpieczeństwa online jest procesem ciągłym. Ważne jest utrzymywanie otwartej i zaufanej komunikacji z dziećmi oraz dostosowywanie strategii edukacyjnych do dynamicznie zmieniającego się środowiska online.
       
       
      Materiały edukacyjne:
      Poradniki i broszury – https://www.saferinternet.pl/materialy-edukacyjne/poradniki-i-broszury.html
      Scenariusze zajęć – https://www.saferinternet.pl/materialy-edukacyjne/scenariusze-zajec.html
      Materiały multimedialne – https://www.saferinternet.pl/materialy-edukacyjne/materialy-multimedialne.html
       
      ZASOBY od NASK, który warto mieć i znać: 
      „ABC cyberbezpieczeństwa” W poradniku znajduje się 157 ułożonych alfabetycznie definicjiz obszarów cyberbezpieczeństwa, higieny cyfrowej, profilaktyki i wsparcia, a także obszerna bibliografia, z odnośnikami do ciekawych i pomocnych materiałów, które w bardziej szczegółowy sposób objaśniają omawiane zagadnienia. Sięgnijcie po i nie dajcie się złapać w nternetowe pułapki!  https://it-szkola.edu.pl/publikacje,plik,90

      Kodeksem Dobrych Praktyk w zakresie walki  Z dezinformacją:

      https://www.nask.pl/pl/wlaczweryfikacje/kodeks-dobrych-praktyk/4991,Kodeks-Dobrych-Praktyk.html

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Chomęcicach
    • 61 810 76 41 518 680 012
    • Szkoła Podstawowa im Arkadego Fiedlera w Chomęcicach, Poznańska 112, 62-052 Komorniki Poland
    • Dyrektor Szkoły Anna Golczak
    • Wicedyrektor Anna Raczkowska - Kasperska
    • Administrator WWW Anna Aleksandrowicz - Rajewicz
    • Administrator Librus Paulina Wojtkowiak
   • Logowanie