• ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023: 

      klasy 1-3: godz. 9:00 

      klasy 4-8: godz. 11:00 

      Wychowawcy klas będą oczekiwać na Was przed budynkiem szkoły.

      Szczegóły podamy w informacji na dzień przed wydarzeniem.

     • SPOTKANIE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

     • Zapraszamy rodziców uczniów klas pierwszych do szkoły na spotkania z wychowawcami 1. września 2022r. o godzinie 18.00.

      Informujemy, że lista uczniów z podziałem na klasy znajduje się na tablicy ogłoszeń przy drzwiach wejściowych do szkoły.

      Informacja o wyprawce szkolnej znajduje się na stronie szkoły.

     • SPOTKANIE ORGANIZACYJNE DLA RODZICÓW DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

     • Zapraszamy rodziców uczniów, którzy od września będą uczęszczać do oddziałów przedszkolnych na spotkanie organizacyjne z wychowawczyniami: panią Kasią i panią Moniką.

      Podział na grupy został wywieszony na drzwiach wejściowych do części przedszkolnej

      Przypominamy, iż informacja o wyprawce oraz podręcznikach zostały podane na spotkaniu organizacyjnym w czerwcu.

      PODRĘCZNIKI ROKU SZKOLNYM 2022/2023:

      Pakiet dla sześciolatków: Dzieciaki w akcji (Wydawnictwo: Nowa Era)

      Język angielski: English Adventure Starter (wydawnictwo: Pearson) z ćwiczeniami

      religia: Kocham Pana Jezusa cz.1 i cz.2 (wydawnictwo: Święty Wojciech)

     • PROJEKT BADAWCZY SGGW

     • Zostaliśmy zakwalifikowano do projektu badawczego z zakresu żywienia dzieci i młodzieży prowadzonych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie pod patronatem Ministerstwa Zdrowia oraz MEiN. 

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Chomęcicach
    • 61 810 76 41 518 680 012
    • Szkoła Podstawowa im Arkadego Fiedlera w Chomęcicach, Poznańska 112, 62-052 Komorniki Poland
    • Dyrektor Szkoły Anna Golczak
    • Wicedyrektor Anna Raczkowska - Kasperska
    • Administrator WWW Anna Aleksandrowicz - Rajewicz
    • Administrator Librus Paulina Wojtkowiak
   • Logowanie